top of page

Voorbeeldverslag 3: onderscheid in hoofd, hart, lijf en ontstaan van reactiepatronen

Voorbeeldverslag supervisie/ procesanalyse: veel meer diepgang en uitdagingen - voor gevorderden

Voorbeeldverslag reflecteren supervisie hoofd hart lijf

De opzet van het hieronder staande format noemt men een reflectieverslag of een procesanalyse. Het verslag bezit veel richtlijnen en reflectieve uitdagingen en is geschikt voor gevorderde supervisanten.


1. Bespreking van de vorige bijeenkomst en de tussenliggende periode:

Wat is er in de bijeenkomst besproken?
Wat vond je hiervan of wat heb je ervan geleerd?
Hoe ben je in de tussenliggende twee weken aan de slag geweest met je leerthema?


2. Een werk gerelateerde inbreng:

a. Onderwerp/leerdoel:

b. Concrete omschrijving van het moment:

c. Beschrijf expliciet en duidelijk:

- Gevoelens: Ik...

- Lichamelijke reacties: Ik..

- Gedachten: ...


d. Onderzoek van deze ervaring:

Welke oordelen en meningen heb ik over deze ervaring?
Waar komen deze oordelen en meningen vandaan denk je? Kun je je situaties van vroeger herinneren waarin die oordelen specifiek werden uitgesproken/aan het licht kwamen?
Kun je ontdekken waardoor dit gedrag wordt veroorzaakt?
Zijn er verbindingen te leggen met je opvoeding of met vroegere/eerdere ervaringen.
Wat heeft mijn gedrag bij de ander teweeggebracht?
Wat brengt de reactie van de ander teweeg bij mij?


e. Wat had ik willen doen? Hoe had ik me willen gedragen?

bottom of page