top of page

Voorbeeldverslag 1: simpel en concreet

Voorbeeldverslag supervisie: simpel en toch veel vrije ruimte - voor starters en gevorderden

Voorbeeldverslag reflecteren supervisie simpel

De opzet van het hieronder staande format is waarschijnlijk het meest eenvoudige model dat er te vinden is.

Vrijwel iedereen kan met dit doeltreffende format aan de slag, maar door de eenvoud is het tegelijkertijd ook erg geschikt voor vergevorderde supervisanten: er is immers voldoende ruimte voor eigen invulling.


1. Bespreking van de vorige bijeenkomst en de tussenliggende periode:

Wat is er in de bijeenkomst besproken?
Wat vond je hiervan of wat heb je ervan geleerd?
Hoe ben je in de tussenliggende twee weken aan de slag geweest met je leerthema?

2. Een werk gerelateerde inbreng:

Omschrijf concreet een bepaald moment dat verbonden is aan jouw leerthema.
Formuleer wat je graag zou willen met deze werkinbreng.

bottom of page