top of page

Kennisbank supervisie
Reflectieverslagen en reflecteren

Alternatief voor reflectieverslag

Alternatief voor een reflectieverslag: wat zijn alternatieve reflectievormen?

Een alternatief voor een reflectieverslag, zodat je kunt kiezen wat je past

Voorbeeldverslag reflecteren supervisie simpel

Voorbeeldverslag 1: simpel en concreet

Voorbeeldverslag supervisie: simpel en toch veel vrije ruimte - voor starters en gevorderden

Voorbeeldverslag reflecteren supervisie geleid

Voorbeeldverslag 2: vragen die je gidsen

Voorbeeldverslag supervisie: nèt wat meer houvast en heldere reflectieve uitdagingen

Voorbeeldverslag reflecteren supervisie hoofd hart lijf

Voorbeeldverslag 3: onderscheid in hoofd, hart, lijf en ontstaan van reactiepatronen

Voorbeeldverslag supervisie/ procesanalyse: veel meer diepgang en uitdagingen - voor gevorderden

Voorbeeldverslag reflecteren supervisie ABC model

Voorbeeldverslag 4: het ABC(D)-model

Voorbeeldverslag supervisie: het onderzoeken van je overtuigingen en de gevolgen daarvan

Voorbeeldverslag reflecteren supervisie verleden nu toekomst

Voorbeeldverslag 5: verleden, heden en toekomst

Een voorbeeldverslag supervisie: heel veel vrijheid en zelfsturing - voor gevorderden

Voorbeeldverslag reflecteren supervisie brief

Voorbeeldverslag 6: brief

Voorbeeldverslag supervisie: super vrij - voor mensen die wars zijn van instructies of

Vier redenen reflecteren supervisie

Waarom moet of wil ik een reflectieverslag schrijven?

Vier goede redenen voor reflectieverslagen, zodat je begrijpt wáárom je hier tijd aan besteedt

bottom of page