top of page

Voorbeeldverslag 2: vragen die je gidsen

Voorbeeldverslag supervisie: nèt wat meer houvast en heldere reflectieve uitdagingen

Voorbeeldverslag reflecteren supervisie geleid

De opzet van dit reflectieformat is iets geavanceerder dan voorbeeldverslag 1. Het verslag geeft je meer richtlijnen en een aantal reflectieve uitdagingen.


1. Bespreking van de vorige bijeenkomst en de tussenliggende periode:

Wat is er in de bijeenkomst besproken?
Wat vond je hiervan of wat heb je ervan geleerd?


2. Hoe ben je in de tussenliggende twee weken aan de slag geweest met je leerthema? Beantwoord de volgende vragen:

Wat waren je leerdoelen?
Waarover ben je het meest tevreden?
Wat heb je geleerd?
Hoe ben je omgegaan met moeilijke situaties?
Waarover ben je het minst tevreden?
Over welke drempels durf je (nog) niet heen te stappen?
Welke leerpunten neem je mee naar de volgende sessie supervisie?

bottom of page