top of page

Voorbeeldverslag 4: het ABC(D)-model

Voorbeeldverslag supervisie: het onderzoeken van je overtuigingen en de gevolgen daarvan

Voorbeeldverslag reflecteren supervisie ABC model

Deze ABC-reflectiemethode komt voort uit de RET-methode. De -D- wordt daaraan steeds vaker toegevoegd, omdat de ABC-stappen alleen analyse betreffen en geen actie voor de toekomst behelzen. De RET-methodiek gaat ervan uit dat eraan denken, handelen en voelen overtuigingen ten grondslag liggen, welke soms berusten op foutieve interpretaties. De methode veronderstelt dat overtuigingen te vervangen zijn voor andere/nieuwe overtuigingen. Dit zorgt ervoor dat het negatief denken, handelen of voelen ook zal veranderen.

In de praktijk blijkt dat deze manier van werken/ onderzoeken regelmatig grote effecten te hebben.Nb: Overtuigingen zijn gedachten (van jou) over hoe de wereld in elkaar steekt. Je ontwikkelt ze vooral door meningen en overtuigingen van anderen in je omgeving over te nemen of van ervaringen die je zelf hebt in je leven. Hoe vaker je 'bewijs' vindt voor jouw overtuigingen, hoe vaster je erin gaat geloven. Overtuigingen hoeven zoals gezegd niet op waarheid te berusten. Je kunt ze bestuderen en onderzoeken en ze, indien gewenst, vervangen voor een nieuwe overtuiging.Het ABCD-verslag bevat:

A van Activating Event (officiële term vanuit de RET):

Activating Event = activerende gebeurtenis of aanleiding

Wat is er gebeurd? Omschrijf de betekenisvolle situatie zo concreet mogelijk.B van Beliefs (officiële term vanuit de RET):

Beliefs = overtuigingen

Wat is jouw overtuiging/gedachten die hieraan ten grondslag ligt/ wat zijn jouw overtuigingen die hieraan ten grondslag liggen?C van Consequences (officiële term vanuit de RET):

Consequences = consequenties

Tot welke gevoelens en tot welk gedrag leidt deze overtuiging/ leiden deze overtuigingen?D van Doen:

Wat ga je met dit voornemen doen? of: Wat zou je anders willen doen? of: Welke acties kan je verbinden aan je conclusie?

bottom of page