top of page

Voorbeeldverslag 6: brief

Voorbeeldverslag supervisie: super vrij - voor mensen die wars zijn van instructies of

Voorbeeldverslag reflecteren supervisie brief

Kortgeleden vroeg een supervisant me: “Sanne, ik kom er niet uit. Ik wil graag een verslag schrijven, maar... ik weet gewoon niet hoe ik goed moet antwoorden op de reflectievragen. Ik raak ervan in de war. Mag ik jou ook gewoon een brief schrijven?”

“Laten we het proberen”, was mijn antwoord. Het beviel ons beide prima.Nu is het schrijven van een brief een heel vrije vorm. Om te zorgen dat deze vorm nog binnen de kaders van een reflectieverslag blijft vallen, is het daarom van belang om de onderstaande richtlijnen te volgen:

Check bij je supervisor of hij/ zij akkoord is met deze reflectievorm.
Je schrijft de brief om inzicht in je leerproces te geven. Zorg dus ook dat dit voldoende aan bod komt.
Geef ook aandacht aan een recente gebeurtenis (casus) waarin je jouw leerthema tegen bent gekomen.

bottom of page