top of page

Wat is het verschil tussen coaching, supervisie en therapie?

Definities en uitleg, zodat je een keuze kunt maken

Wat is het verschil tussen coaching, supervisie en therapie?

In begeleidingsland zijn vele ondersteunings-methodieken te vinden. Ieder met eigen kwaliteiten en kenmerken.

Veel voorkomende en bekende voorbeelden zijn: werkbegeleiding, coaching, counseling, mediation, therapie, loopbaanbegeleiding, enzovoorts.


In het dagelijks worden diverse begeleidingsvormen gemixt gebruikt. Niet zo vreemd, want veel methodieken gaan over leren, groeien, autonomie en het vergroten van zelfkennis.
Vaak wordt mij gevraagd het verschil duidelijk te maken tussen de begeleidingsvormen. Het makkelijkst is ze dan tegen elkaar af te zetten en de volgende ‘glijdende schaal’ te hanteren: werkbegeleiding, coaching, supervisie en therapie.

Werkbegeleiding is een heel concrete vorm van begeleiding. Inhoudelijk word je ondersteund in hoe je werktaken dient uit te voeren.
Coaching is gefocust op het 'hier en nu' en is resultaatgericht. Je werkt tijdens coaching daarom aan leerdoelen. Afhankelijk van jouw leerdoel spreek je een aantal bijeenkomsten af. Het aantal afspraken kan variëren (bijvoorbeeld driemaal, maar twaalfmaal is ook mogelijk). Samen met je coach onderzoek je 'hoe je dingen doet' en natuurlijk 'hoe je de dingen anders kunt doen'.
Supervisie is een methode die procesgericht is. De aandacht is gevestigd op de 'weg naar het resultaat toe'. Samen met je supervisor onderzoek je jouw leerthema’s. Deze gaan over de kern van je persoonlijk handelen, denken en voelen. In tien tot vijftien bijeenkomsten werk je aan deze thema's. Daarnaast besteed je tijd en aandacht aan het ontwikkelen van een 'interne supervisor'. Dit geeft je handvatten voor interne en zelfstandige sturing op voortgang/ontwikkeling in je dagelijkse werkpraktijk.
De grens tussen supervisie en therapie wordt gepasseerd wanneer de ondersteuning verschuift van werk-gerelateerd naar (uitsluitend) privé-gerelateerd. Vaak is therapie gericht op gebeurtenissen in het verleden. Je wilt dit verwerken of zaken een plaats geven. Na een traject, dat net als supervisie vaak een wat langere looptijd heeft, ben je weer klaar om verder te gaan of om nieuwe stappen te zetten.

bottom of page