top of page

Werkvormen in supervisie

Voorbeelden van werkvormen, zodat je kunt kiezen en variëren

Werkvormen in supervisie

Zoals eerder gezegd kan supervisie een heel talige aangelegenheid zijn. Immers: taal is een simpele en beproefde manier om concepten, gevoelens, ervaringen, et cetera met anderen te delen. Maar niet alles komt volledig tot zijn recht met 'enkel' praten.

Binnen supervisie worden daarom regelmatig alternatieve werkvormen ingezet. Deze worden natuurlijk gericht gekozen en moeten aansluiten op een vraagstuk of een onderzoek.


Hieronder vind je een aantal voorbeelden van diversiteit in werkvormen binnen supervisie.

Als iemand lineair en analytisch denkt, dan is een creatieve werkvorm waarschijnlijk niet de ideale manier van ontdekken. Het analyseren en ontrafelen van gedachten en constructen is dan veel interessanter. Hiervoor bestaan diverse aanvliegroutes. Voorbeelden daarvan zijn: gebruikmaking van de basisprincipes van RET, stroomschema's maken, cognitieve schema's uitwerken.
Als iemand creatief is en in beelden denkt, dan zijn goede mogelijkheden: tekenen, filmpjes maken, metaforen bedenken en uitwerken, mind-mappen, et cetera.
Soms is het concreet oefenen met een thema handig. In het geval van groepssupervisie is dat heel gemakkelijk toe te passen, bijvoorbeeld door rolwisselingen.
Als iemand in processen en contexten denkt (handelen/denken/willen/voelen in relatie tot anderen in jouw wereld), dan is 'contextuele supervisie' geweldig. Een grote bak met Duplo- en Playmobil-poppetjes komt tevoorschijn en samen met de contextuele supervisor zet je de poppetjes op tafel die een bepaalde situatie/context en de bijbehorende mensen representeren. Het werkt heel overzichtelijk om relaties en verhoudingen voor je te zien en je kunt ze op deze wijze eenvoudig nader onderzoeken.
Af en toe een theorie uit de kast trekken en deze koppelen aan hetgeen je aan het onderzoeken bent kan zeer nuttig zijn. Hoewel theorieën en modellen altijd hiaten vertonen, kunnen ze helpen om diepte of verrijking aan te brengen in het onderzoek.
Overigens kan er ook bewust voor worden gekozen om een andere werkvorm te kiezen dan jouw favoriete werkvorm. Juist om een andere invalshoek te gebruiken dan degene die je gewend bent te gebruiken.

bottom of page