top of page

Wat is de opbouw en structuur van supervisie?

Overzicht sessies supervisie, zodat je weet wat besproken wordt

Wat is de opbouw en structuur van supervisie?

Supervisie is een methodiek met een duidelijke ethiek, opbouw en grondstructuur. Deze zaken worden door veel supervisoren als belangrijke pijlers van het begeleidingstraject ervaren. Ze borgen namelijk concrete afspraken, integere onderlinge relaties en de kwaliteit van het supervisietraject.De volgende zaken zijn gestandaardiseerd:

Alle officiële supervisietrajecten omvatten 10 tot 15 bijeenkomsten met een interval van 2 weken.
Een supervisietraject kan individueel, maar ook in groepsverband gegeven worden. Voor supervisie waar een kwaliteitskeurmerk aan verbonden is, geldt dat er maximaal 3 deelnemers kunnen participeren.
Individuele supervisie duurt 60 tot 90 minuten per bijeenkomst. Per extra deelnemer komt hier 30 minuten bij.
De opbouw en doelstellingen zijn vastgelegd per bijeenkomst. Zo weet je zeker dat er een logische structuur in jouw leren te vinden is.


De doelstellingen per bijeenkomst:
1: De eerste bijeenkomst tussen supervisant(en) en de supervisor heet in supervisie-terminologie: ‘contracteren’. Dit houdt in dat er werkafspraken worden gemaakt en dat er een eerste blik geworpen wordt op de leervraag of het leerthema van de supervisant(en).
2: Tijdens de tweede sessie wordt gewerkt aan verdere verduidelijking van de leerthema’s die tijdens dit traject centraal zullen staan.
3: De derde sessie wordt gezien als de startbijeenkomst van de eerste ‘werkfase’. Aan het einde van deze sessie is helder waarmee de supervisant(en) in de diepte aan de slag gaan. Ook wordt aan het einde van deze sessie de samenwerking en werkwijze tot dusverre besproken. Eventueel worden er nieuwe (werk)afspraken gemaakt.
4-5: Vervolg van de eerste werkfase. De leerthema’s worden in de praktijk geoefend en tijdens de supervisie-sessies geanalyseerd en verdiept.
6: Tijdens deze sessie vindt de tussentijdse evaluatie plaats. Ter voorbereiding heeft/ hebben de supervisant(en) een verslag geschreven. Omdat er al stappen gezet zijn, wordt het leerthema verder aangescherpt en verdiept.
7-8-9: Dit is de tweede werkfase. Er wordt gewerkt aan: het verfijnen van het denken, voelen en handelen; het implementeren voor de lange termijn en; het ontwikkelen van een ‘interne supervisor’. Tijdens de negende sessie besluiten supervisant(en) en supervisor hoe de supervisie afgesloten zal worden. De supervisant schrijft een eindverslag.
10: Eindevaluatie


Luxe!

Wanneer je de luxe hebt om een supervisietraject van 15 bijeenkomsten te volgen, dan heb je vanzelfsprekend meer tijd om grondige implementatie van je leerrendement te borgen. Voor ieder doel, zoals hierboven beschreven, is net wat meer tijd beschikbaar.

bottom of page